Thobela FM Listen Live Online

Thobela FM Listen Live Online . Thobela FM is a modern home of N. Sotho speaking and understanding people in South Africa . It is the only authentic N. Sotho Broadcaster service provider which broadcasts in all N. Sotho dialects

Thobela FM Listen Live Online

Presenters : Lenny T , Kwetepe John Matlakala , Simon Ramafalo , Faith Choshi , JJ Menu , Karabo Matlala , Promise Makgoale , Ronny Lesudi , HODI Tsamago , Sebasa Mogale , Thabo wa Mo-afrika , Mankoko Baby , Isaac Mashila , Max Mojapelo , Moleboge (Lebza Lady) Mokgoebo

Programs : Re A Retha , Sedupe Se Sekolong , Hlokwa La Tsela , Ditlalemeso , Sedibeng , Mosegare Wa Sekgalela , Moswa Le Bokamoso , Ntshirogele , Hlokwa La Tsela , Mabaleng A Dipapadi , Moremogolo , Education Programme (Ntlhahle Ke Go Hlahle)

Frequency : Blouberg – 89.2 , Johannesburg – 90.1 , Mokopane – 88.3 , Dullstroom – 87.7 , Louis Trichardt – 87.6 , Pretoria – 87.9 , Haenertsburg – 90.3 , Middelburg – 88.7 , Thabazimbi – 91.9 , Hoedspruit – 88.9 , Nylstroom – 89.8 , Tzaneen 89.5

Contact Details
Studio Line: 015 297 8941
SMS: 45994 (Costs R 1.50)
Whatsapp: 072 887 8982

Physical Address: 19 Hospital Street , Polokwane , 0699 .
Postal Address : P.O. Box 395 , Polokwane , 0700 .

Official Website : Visit Website .

Leave a Comment